KONYA

MEVLANA MÜZESİ

MEVLANA MÜZESİ


Bugün müze olarak kullanılmakta olan Mevlâna Dergâhı'nın yeri, Selçuklu Sarayı'nın Gül Bahçesi iken bahçe, Sultan Alâeddin Keykubad tarafından Mevlâna'nın babası Sultânü'l-Ulemâ Bâhaeddin Veled'e ...
İncele
SELİMİYE CAMİİ (SULTAN SELİM CAMİİ)

SELİMİYE CAMİİ (SULTAN SELİM CAMİİ)


Konya'daki Selçuklu Devri eski eserlerinden Sırçalı Medrese'de 1242 yılında Bedreddin Muslih tarafından yaptırılmıştır. 1960 yılında açılan ve Mezar Anıtları Müzesi olarak kullanılan Sırçalı Medrese, çinilerle süslü ...
İncele
SIRÇALI MEDRESE

SIRÇALI MEDRESE


Sırçalı Medrese, 1242 yılında Bedreddin Muslih tarafından fıkıh ilmi okutulmak üzere yaptırılmıştır. “Açık Avlulu Medrese” tipinde inşa edilen yapının ana eyvanın sağında ve solunda kubbeli birer oda vardır. Bunlar ...
İncele
BEYŞEHİR GÖLÜ

BEYŞEHİR GÖLÜ


Göller yöresinde yer almakta olup, ülkemizin en büyük tatlı su gölüdür. Barındırdığı yaban hayatı, doğal güzellikleri ve tarihi değerleri ile göllerimiz içerisinde özel bir yeri olan Beyşehir Gölü; güzel, mavi rengi, ...
İncele
AZİZİYE CAMİİ

AZİZİYE CAMİİ


Aziziye Camisinin yer aldığı mekân daha önceleri Bezirganlar Hanı Arsası olarak bilinirdi. Yerindeki 1671-1676 yılları arasında IV. Mehmet’in kızlarından Hatice Sultan’ın eşi Damat Mustafa Paşa tarafından yaptırılan ve ...
İncele
KARAPINAR MEKE KRATER GÖLÜ

KARAPINAR MEKE KRATER GÖLÜ


Karapınar'ın 8 km. güney doğusundadır. Dünyada benzeri olmayan zeminde çift patlama ile oluşmuş bir krater gölüdür. Panoramik görüntüsü, jeolojik yapısı ve bölgede yaşayan kuşları ile bir tabiat harikasıdır. Ayrıca ...
İncele
ALÂEDDİN CAMİİ

ALÂEDDİN CAMİİ


Anadolu Selçuklu Devrinin en büyük ve en önemli ulu câmilerinden olan Alâeddin Câmii Konya’nın merkezinde yer alan Alâeddin Tepesi üzerinde inşâ edilmiştir. Selçuklu Sultanı I.Rükneddin Mesud (1116-1156) zamanında yapımına ...
İncele
SELÇUKLU KÖŞKÜ

SELÇUKLU KÖŞKÜ


Konya Sultan II. Kılıçaslan (1156-1192) tarafından, İç Kale sur kulelerinden biri genişletilerek 10 m. Yüksekliğinde bir köşk yapılmıştır. Bu köşkün yalnızca doğu duvarı günümüze gelebilmiştir. Sonraki yıllarda, Evliya ...
İncele