EYÜP SULTAN CAMİİ

EYÜP SULTAN CAMİİ

Eyüp Sultan Camii dikdörtgen planda, mihrabı çıkıntılıdır. Merkez kubbe altı sütun ve iki filayağına müstenit kemerlere yaslanır, etrafında yarım kubbe, ortasında Eyüp Sultan türbesi, sandukasının ayak ucunda bir pınar, avlu ortasında asırlık bir çınar bulunmaktadır. 
Yapıldığı yıl olan 1458'den sonra birçok kez tamir gören caminin minarelerinin boyu önceleri kısaydı, 1733'de yeni uzun minareler yapıldı. 1823'de deniz tarafındaki minare, yıldırımla hasar gördügü için yeniden inşa edildi. 
Cümle kapısı önündeki Sinan Paşa Kasrı 1798'de yıktırılmıştır. Yerinde ulu bir çınar ağacı gölgesinde etrafı parmaklıklı bir set ve çimen sofa vardır. Parmaklığın dört köşesinde dört çeşmecik bulunur. Bunlara hacat çeşmeleri, kısmet çeşmeleri denir. Tamir edildikten sonra camiyi açıp namaz kılan Sultan III. Selim Mevlevi olduğu için parmaklıkların üzerinde mevlevi sikkeleri bulunur. 
Dış avlunun caddeye açılan iki kapısı vardır. İç avlu 12 sütuna müstenit 13 kubbelidir. Avlunun ortası şadırvandır. Türbe tek kubbeli, 8 köşelidir. Türbe girişinde nakş-ı kadem-i saadet, sağında sebil bulunur. 

Eyüp Sultan Camii, İstanbul’un fethinden sonra yapılan bir cami, külliye, türbe ve imarethane yapısıdır. 1458 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Günümüzde gördüğümüz Eyüp Sultan, 1800 yılında sadece minareleri dışında diğer kısımlarının yıkılıp yenilenerek yapıldığı halidir.

Caminin adı İslamiyet’i ilk kabul eden ve Hz. Muhammed’in bayraktarlığını yapan Halid Bin Zeyd Ebu Eyyüb El- Ensari’den ve türbesinin burada olmasından gelir. Türbenin ayak ucunda bir pınar ve avlusunda asırlık bir çınar bulunmaktadır. Türbedeki çeşmenin suyunun zaman içerisinde kutsal olduğu düşünülmeye başlanmıştır. Tek kubbeli türbe bu özelliği ile sekiz köşeli yapılardan farklıdır ve araştırmacıların dikkatini çekmektedir.

Eyüp Sultan Camii, her gün binlerce kişi tarafından hem ibadet hem de gezi amaçlı ziyaret edilir. Camii ve türbe, Müslüman dünyası için farklı bir öneme sahiptir. Eyüp semtindeki yapı, Osmanlı mimarisi ile yapılmıştır. Eyüp Sultan’da Sokullu Mehmet Paşa, Beşir Fuad, Necip Fazıl, Fevzi Çakmak gibi önemli ve ünlü kişilerin mezarları da görülebilir.

Dini ve tarihi öneminin yanı sıra padişahların taht törenleri ve savaş hazırlıklarının yapıldığı yer olması nedeniyle de ayrı bir öneme sahiptir. Fatih döneminde başlayan burada padişaha kılıç kuşandırma ve yönetimi devretme geleneği sonrasında da devam etmiştir.