MUT KALESİ

MUT KALESİ

Şehrin ortasında olan kalenin ilk inşa tarihi bilinmemektedir. Evliya Çelebi’ye göre: “Karamanoğlu Yakup Bey, Mut Kalesi’ni Rumların elinden almak için bir çok askerle hücum etmiş fakat askerlerinin hepsi burada şehit olduğundan buraya Darment-Darül-Mevt (Darı Mut) derler” demektedir. Daha sonra yine Karamanoğlu beylerinden İbrahim Bey bu kaleyi ele geçirerek tamamen yıktırmıştır. Kale Osmanlılar’ın eline geçtikten sonra I. Ahmet zamanında bugünkü haline getirilmiştir. Köşegen ve kare burçlarla desteklenmiş dış suru ve iç kalesi bulunmaktadır. Kale içinde bir restoran bulunurken eski bir bina da müzeye dönüştürülmek istenmektedir. Kaleye ait olduğu kesin olmayan bir de yazıt bulunmaktadır. Bu kalenin soluna düşen tepenin üzerinde de bir kilise kalıntısı vardır.