İPŞİR PAŞA KASTELİ

İPŞİR PAŞA KASTELİ

Bu kastel Osmanlı devri kastel mimarisinin şaheser bir örneğidir. Kastel mimarisi yazıları, süsleri itibariyle gerçekten eşsizdir. kastel iki kemerli tak halindedir. Yumurta biçimi kemerlerin üstüne minik taş kubbe bir yüzük kaşı gibi oturtulmuştur. Ayna taşının üstüne yerleştirilmiş muhteşem ve kalın bir süsle çerçevelenmiş taşa dört satır halinde kitabe yazılmıştır. Kitabeye göre kastel M.1654 Yılında Sadrazam Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır. 

Şehit Sakıp Mahallesi’nde İpşir Paşa Caddesi’ndedir. Dikdörtgen planlı, önü sundurmalı bir kasteldir. İki girişi sivri kemerli olup, kemerler ayaklar üzerine oturtulmuştur. Kastelin ana girişini sağlayan sivri kemerin tepesinde çevresi zincir biçimli bir motifle süslenmiş bir delik ve bunun iki yanında bitki desenli motiflerle süslenmiş birer rozet vardır. Ana girişin solundaki kemer ise yalındır. Ayna taşının üzerinde bulunan ve çeşitli desenleri içeren (yaprak, palmet) yapım, onarım yazıtları ile rozeti mermer olup, oldukça dikkat çekicidir. İpşir Paşa Kasteli lülesi, yazıtları, su teknesi,sekisi, maşrapalık olarak kullanılan iki küçük nişi ve rozetiyle döneminin özelliklerini yansıtan, tipik bir Osmanlı çeşmedir. Günümüzde suyu akmayan kasteli 1654 yılında sadrazam Mustafa Paşa (İpşir Paşa) yaptırmış ve suyunu da İlizi yöresinden getirtmiştir.